فرآورده های گوشتی ژوله 07137765089-07137765271-07137766743 07137765271

فرآورده های گوشتی ژوله info@barinik .com

گروه صنعتی نیک اندیشان
آدرس

: آدرس

فارس شیراز کیلومتر 18 جاده شیراز_جهرم

شماره تماس

: شماره تماس

07137765271

07137765089-07137765271-07137766743

ایمیل

: ایمیل

info@barinik .com

http://zhooleh.com/